FAQ

Her finner du alle spørsmål og svar knyttet til kryssord og kryssordbok.no

De aller fleste norske kryssord, går ut på å finne synonymer til et gitt nøkkelord. En annen variant er at man skal finne navn eller et anagram av det gitte ordet. Avisa VG har et kryssord som heter «Loddrett løgn», hvor de loddrette løsningene er antonymer til nøkkelordet.

Et kryssord er et ordspill der du må fylle ut et rutenett med ord basert på ledetråder og antall bokstaver.

For å løse et kryssord, les ledetrådene nøye og prøv å finne ord som passer. Fyll ut bokstavene i rutene som overlapper med andre ord.

En ledetråd er en hint eller beskrivelse som gir deg informasjon om ordet du skal finne i kryssordet.

Ledetråder er vanligvis nummerert og kategorisert etter lengde og retning. De kan være skrevet horisontalt eller vertikalt.

En bokstav er en enkelt tegnrepresentasjon av et språklyd.

En rute er en firkantet boks i kryssordet som er ment å bli fylt ut med en bokstav.

En kryssordløser er en person som løser kryssord.

En kryssordledetråd er en hint eller beskrivelse som gir deg informasjon om ordet du skal finne.

En kryssordgåte er en ledetråd som er formulert som en gåte eller et ordspill.

Et kryssordoppslag er en søkemotor eller et verktøy som hjelper deg med å finne ord basert på ledetråder eller bokstavmønstre.

En kryssorddatabase er en samling av ord og ledetråder som brukes til å generere kryssord.

Et anagram er et ord eller en frase som kan dannes ved å omorganisere bokstavene i et annet ord eller en frase.

En kryssordgenerator er et dataprogram eller en algoritme som automatisk lager kryssord.

Et kryssordnettsted er en nettside som tilbyr kryssordoppgaver, verktøy og ressurser for kryssordløsere.

En kryssord-app er en mobilapplikasjon som lar deg løse kryssord på smarttelefonen eller nettbrettet ditt.

En kryssordbok er en bok som inneholder lister over ord og ledetråder som brukes til å løse kryssord.

Et kryssordtidskrift er et periodisk publisert magasin som inneholder kryssordoppgaver og andre ordrelaterte puslespill.

Et kryptisk kryssord er en spesiell type kryssord der ledetrådene er formulert på en mer kreativ og utfordrende måte.

Et tematisk kryssord er et kryssord der ordene som skal fylles ut, er relatert til et bestemt tema.

Et kryssordløp er en konkurranse der deltakerne må løse kryssord så raskt som mulig.